Apie mus

AKTUALI INFORMACIJA – ĮSTAIGA REORGANIZUOJAMA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017-05-03 d. nutarimu Nr. 355 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno apskrities priklausomybės ligų centrą, Klaipėdos priklausomybės ligų centrą, Šiaulių priklausomybės ligų centrą ir Panevėžio priklausomybės ligų centrą“ sutiko, kad Kauno, Klaipėdos Šiaulių ir Panevėžio priklausomybės ligų centrai būtų reorganizuoti jungimo būdu ir prijungti prie Vilniaus priklausomybės ligų centro.

Peržiūrėti: Reorganizavimo sąlygų aprašas
Peržiūrėti: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-03 nutarimas Nr. 335
Po reorganizavimo veiksiančios įstaigos – Peržiūrėti: Respublikinio priklausomybės ligų centro nuostatų projektas