Struktūra

Struktūra patvirtinta
Panevėžio priklausomybės ligų centro direktoriaus
2016 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-34 (1.4)

Ambulatorinio skyriaus nuostatai

Stacionarinio skyriaus nuostatai

Buhalterijos nuostatai

Ūkio skyriaus nuostatai