Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 m. birželio 30 d.

2017 m. kovo 31 d.

2016 m. gruodžio 31 d.

2016 m. rugsėjo 30 d.

2016 m. birželio 30 d.

2016 m. kovo 31 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. rugsėjo 30 d.

2015 m. birželio 30 d.

2015 m. kovo 31 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

2014 m. rugsėjo 30 d.

2014 m. birželio 30 d.

2014 m. kovo 31 d.