Finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

2016 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

4. Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

2015 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-06-30

2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-12-31


2014 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-03-31

2. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-06-30

3. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-09-30

4. Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-12-31


2013 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita 2013-03-31

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-03-31

3. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2013 I ketvirtis

4. Finansinės būklės ataskaita 2013-06-30

5. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-06-30

6. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2013 II ketvirtis

7. Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30

8. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-09-30

9. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2013-09-30

10. Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

11. Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

12. Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m.

13. Pinigų srautų ataskaita 2013-12-31

14. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013-12-31


2012 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita 2012-06-30

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2012-06-30

3. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2012-06-30

4. Finansinės būklės ataskaita 2012-09-30

5. Veiklos rezultatų ataskaita 2012-09-30

6. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas III ketvirtis

7. Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31

8. Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31

9. Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2012-12-31


2011 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Grynojo turto pokyčio ataskaita

4. Pinigų srautų ataskaita

5. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas


2010 metų finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Grynojo turto pokyčio ataskaita

4. Pinigų srautų ataskaita