Korupcijos prevencijos dokumentai

PPLC elgesio kodeksas

PPLC darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

PPLC korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programa

PPLC korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas