Rašykite mums

Norėdami mums užduoti klausimą, pateikti komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus, prašome užpildyti žemiau esančią formą. Jums atsakys mūsų personalo darbuotojai.

Jeigu norite, kad jums būtų atsakyta, pateikite savo el. pašto adresą arba telefoną.