Veikla

Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planas

Panevėžio priklausomybės ligų centro nuostatai

Elgesio kodeksas

Vidaus tvarkos taisyklės pacientams

Vidaus tvarkos taisyklės darbuotojams

Darbo reglamentas

Panevėžio priklausomybės ligų centro veiklos planai: 

2017 m. veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

2014 m. veiklos planas

Vidutinis darbo užmokestis:

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 m.

Darbuotojų paskatinimai / nusižengimai:

2016 metais darbuotojams nebuvo skirta paskatinimų, apdovanojimų. 2016 metais darbuotojams nebuvo skirta tarnybinių nuobaudų.

2015 metais darbuotojams nebuvo skirta paskatinimų, apdovanojimų. 2015 metais darbuotojams nebuvo skirta tarnybinių nuobaudų.